1396/12/05
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
پزشكي و سلامت>داروهاي گياهي>
سوال
 اثرات بيولوژيك گياهان دارويي
 تکثیر گیاه صبر زرد از طریق کشت بافت
 توليد فرآورده‌هاي دارويي و د‌منوش‌هاي گياهي
  عصاره هاي گياهي
 مطالعات فيتوشيميايي و فرمولاسيون فرآورده هاي گياهي
 پودر خالص عصاره چای
 شیمی گیاهان دارویی
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved