1396/12/05
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
اشتغال و كار آفريني>
سوال
 
 جهاد دانشگاهي  نياز اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در آينده را تشخيص داده و بر همين اساس حوزه اشتغال و كارآفريني خود را در سال 1379 راه‌اندازي كرد كه در تمامي واحدهاي جهاد دانشگاهي فعاليتهایي شامل موارد زير را انجام مي‌دهد. 
1- مطالعات و تحقيقات كاربردي
2- توانمندسازي نيروي كار 
3- اطلاع‌رساني شغلي 
4- مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري  
دريافت كنندگان خدمات :
 سياستگذاران اشتغال كشور، كارفرمايان، كارجويان، سرمايه‌گذاران، دانشجويان و فارغ‌التحصيلان
 
چشم انداز : يك فارغ‌التحصيل، يك كارآفرين
 
وظايف: مشاركت در ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي اشتغال بيشتر فارغ‌التحصيلان دانشگاهي
 
 

 مطالعات و تحقيقات كاربردي:

با عنايت به بررسي‌هاي صورت گرفته و نيازسنجي‌هاي انجام شده به منظور كاهش نرخ بيكاري دانش‌آموختگان و همچنين بسترسازي جهت ايجاد و توسعه اشتغال براي ايشان، فعاليتهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در راستاي محورهاي ذيل تعريف و انجام مي‌شود: 
  - بررسي ابعاد، مولفه‌ها و راهكارهاي موثر در ايجاد اشتغال در كشور
  - توانمندسازي نيروي كار
  - توسعه اشتغال و كارآفريني
  - كسب و كارهاي كوچك و متوسط 
  - تهيه و تدوين طرح‌هاي تيپ شغلي
  - مطالعات و تحقيقات پيراموني                              

  اهم دستاوردها:
1. تهيه و تدوين 64 طرح پژوهشي مرتبط با اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهي
2. تهيه و تدوين 45 طرح تيپ و الگويي اشتغال‌زا براي دانش‌آموختگان دانشگاهي 
3. تهيه و تدوين 34 جلد كتاب (شامل 91  درس) در زمينه راهنماي كارآفريني
4- تهيه و اجراي طرح بررسي و شناسايي مزيت‌هاي نسبي و فرصت‌هاي اشتغال و كارآفريني در دو استان كشور و ارائه راهكارهاي عملياتي و تدوين 10 طرح تيپ شغلي
5- تهيه و اجراي طرح مدل‌سازي توسعه منطقه روستايي نمونه با تاكيد بر اشتغال و كارآفريني در دو استان كشور و ارائه راهكارهاي عملياتي

 

 توانمندسازي نيروي كار:
طراحي، تدوين و اجراي برنامه‌هاي توانمندسازي در حوزه كار،‌ اشتغال و كارآفريني
 طراحي، تدوين و اجراي بيش از 3100 دوره و كارگاه براي بيش از 85.000 نفر جهت توانمندسازي متقاضيان راه‌اندازي بنگاههاي اقتصادي كوچك و زودبازده 
 طراحي، تدوين و اجراي اولين الگوي ملي آموزشي كارآفريني گام به گام 
 تدوين و اجراي دوره‌هاي مهارتهاي كسب و كار و كارآفريني 
 تدوين و اجراي بيش از 18 دوره تربيت مربي كارآفريني براي 450 نفر  
 ارائه خدمات مشاوره در حوزه كارآفريني و كسب وكار ويژه دانش‌آموختگان

  
تدوين الگو و تهيه بسته آموزشي كارآفريني گام به گام
جهاد دانشگاهي پس از تدوين و برگزاري دوره‌هاي متعدد، مطالعه، بررسي و بومي سازي تجارب ساير كشورها، نظرخواهي از مدرسين و خبرگان كارآفريني و تلفيقي از روش هاي رايج، الگوي آموزشي كارآفريني گام به گام را به عنوان يكي از برنامه‌هاي موثر در توسعه آموزشهاي مهارتهاي كسب و كار و كارآفريني تدوين و ارائه و تاكنون نيز بيش از 130.000 نفر فراگير در سراسر كشور از مزاياي الگوي كارآفريني گام به گام بهره‌مند شدند. 

 اطلاع‌رساني شغلي:
فرآيند گردآوري، ذخيره، پردازش و ارائه اطلاعات در زمينه اشتغال و كارآفريني به مخاطبين بازاركار از طريق رسانه‌هاي تخصصي كه اين رسانه‌ها به شرح زير مي‌باشد:

  • پايگاه اطلاع‌رساني شغلي دانش‌آموختگان آموزش عالي (www.jobiran.com)
  • نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال ( www.jobportal.ir)
  • پايگاه اطلاع‌رساني ICT و اشتغال www.Itjob.ir
  •  مركزاطلاع رساني بازار كار

همچنين نشريه‌هاي داخلي علمي- ترويجي، فصلنامه و سايتهاي معرفي از ديگر خدمات و دستاوردهاي اين حوزه مي‌باشد

 پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد

پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی- هلجرد(واقع در مجتمع تحقیقاتی جهاد)
پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی- کرمانشاه
مرکز رشد هرمزگان
مرکز رشد خراسان شمالی
مرکز رشد کرمانشاه
مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات رویش – تهران
مرکز رشد گیاهان دارویی
مرکز رشدفناوري بيوتكنولوژي پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهي
مرکز رشدزيست فناوري پزشكي پژوهشگاه ابن سينا جهاد دانشگاهي

 

 

 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved