1396/12/05
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
فرهنگ و هنر>
سوال
فعالیت های فرهنگی
 
جهاددانشگاهي ماهيتاً يك نهاد فرهنگي است و از آغاز شكل‌گيري و تكوين،
فعاليت فرهنگي را در صدر برنامه‌هاي خود قرار داده است. حضور و مشاركت دانشجويان، اصل ثابت و ويژگي مستمر و مستقيم فعاليتهاي فرهنگي در جهاددانشگاهي است.اهداف فرهنگي جهاددانشگاهي، به ترتيب زير تعيين شده اند:

- تعميق گرايش و باورهاي ديني و آگاهيهاي سياسي نسل جوان، بويژه دانشجويان
- تبليغ و ترويج آرمانها و ارزشهاي انقلاب اسلامي به منظور جلوگيري از انقطاع نسلها و مقابله با تهاجم فرهنگي
- رشد خلاقيت و پرورش استعدادهاي هنري و ادبي نسل جوان بويژه دانشجويان
- ايجاد زمينه براي تقويت روحية خودباوري و هويت ملي و مشاركت فعال جوانان، بويژه دانشجويان در مسائل سياسي و اجتماعي كشور

فعالیت های فرهنگی در واحدهای جهاددانشگاهی و نیز در سازمان های فرهنگی جهاددانشگاهی پیگیری می شوند.
 

مؤسسات و مراکز فرهنگی

  • خبرگزاری دانشجویان ایران (ISNA)
  • خبرگزاری قرآنی ایران(IQNA)
  • سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
  • سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
  • سازمان فعالیت های قرآنی دانشجويان كشور
  • مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ISPA)
  • مرکز گردشگری علمی ـ فرهنگی دانشجویان ایران
  • مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی
  • مؤسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران


 


 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved