1396/12/05
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>فناوري اطلاعات>
سوال
 مركز اطلاعات علمي
 راه کار احراز هویت مستحکم
  فناوری اطلاعات و RS , GIS در حفاظت محیط زیست
 بسته نرم افزاری Adaptd
 سامانه ارتباطی چند رسانه ای گروهی اشراق
 مركز داده
 سامانه مرکز تماس
 شناسايي عوامل اثر‌گذار بر رشد شركت‌هاي زايشي دانشگاهي
 گزارش روند علم، فناوري و نوآوري جمهوري اسلامي ايران
 گزارش وضعيت علم و فناوري ايران
 سامانه مديريت اطلاعات پژوهش
 سامانه مديريت نشريات
 طرح جامع آموزش و توسعه منابع انساني بخش فاواي كشور
 سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی
 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محيطي
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved