1396/12/05
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
تحقیقات و فناوری>
سوال

به منظور نیل به خود اتكایی و ارائه الگويي بومي از توليد دانش، جهاد دانشگاهی به هدایت و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه های مختلف علوم و فناوری و پیگیری بهره برداری از نتایج تحقیقات می پردازد.

تنوع فعالیت ها :
مطالعات امکان سنجی، نظر سنجی، طرح های جامع و تدوین استراتژی
تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای 
طراحی مفهومی، پایه و مهندسی
نمونه سازی و تولید نیمه صنعتی
تدوین دانش فنی و مستند سازی
خدمات مدیریتی و حمایت فنی از تولید و بهره برداری انبوه

زمينه هاي  فعاليت :
علوم پایه
فنی و مهندسی
پزشکی
علوم انسانی و اجتماعی
کشاورزی و منابع طبیعی
                               
 7800 پروژه خاتمه يافته
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved