1396/12/05
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>نهال، نشاء و بذر>
سوال
 پيوند خربزه و كدو
 اصلاح و توليد گياهان باغي (گياهان زينتي، سبزي وصيفي، ميوه اي)
 عاري سازي غده هاي سيب زميني از ويروس
 تولید گلخانه ای
  تکثیر گیاهان با روش کشت بافت
 تکثیر گیاه صبر زرد از طریق کشت بافت
  بذر قارچ خوراکي
 دستگاه اتوماتيک خاک‌ريزي، بذرپاشي و آماده‌سازی سينی نشاء برنج (سيدر)
 بانك گياهي
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved